Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu sklep-forever.pl

1. Sklep-Forever oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep-Forever oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Sklep-Forever oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep-Forever oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep-forever.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep-forver.pl jest:

a. Sklep-Forever- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep-Forever;
b. Sklep oraz Sklep-Forever- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Sklep-Forever udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą klientów sklep-forver.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklep-Forever oraz Sklepu w zakresie sklep-forever.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep-forever.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać sklep-forever.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep-forever.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Sklep-Forever informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep-Forever oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Sklep-Forever lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep-forever.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep-Forever lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w sklep-forever.pl są przekazywane Ecard z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000042304. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Ecard oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Ecard płatności za nabyte w sklep-forever.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklep-forever.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11. Sklep-Forever oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep-Forever lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sklep-Forever lub Sklep danych osobowych innemu niż Sklep-Forever lub Sklep administratorowi danych.

12. Sklep-Forever oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep-Forever oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep-Forever lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklep-Forever lub Sklepu lub też gdy Sklep-Forever lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep-forever.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, Sklep-Forever za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty sklep-forever.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. Sklep-Forever wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. Sklep-Forever stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep-forever.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep-forever.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Oprogramowanie naszego sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących  obszarów:

Cookie dotyczące sklepu:

  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty,
  • oddanie głosu w ankiecie.

 

Cookie dotyczące panelu administracyjnego:

  • informacje na temat sesji,
  • możliwość przeglądania przez administratora sklepu podczas jego wyłączenia dla klientów,
  • podgląd stylów graficznych,
  • integracja z allegro - kontrola pobierania kategorii.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres [email protected] bądź telefonicznie pod numerem .

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kontakt:

w godz. 9.00 - 16.00

Kupuj taniej !

Niezależny Dystrybutor Forever Living Products: 480000149433

Click Shop | Hosting home.pl